Gå till innehåll

Daglig målkalender

Daglig målkalender - för att göra dina mål till vanor. merstruktur.se

Jag har tidigare skrivit om hur viktigt det är att etablera nya vanor för att förändra något i sitt liv. När något har blivit en vana behöver du inte ens tänka på det utan det händer automatiskt. Vissa säger att det tar 21 dagar att göra någonting till en vana, andra en månad, men hur som helst kräver det medvetet fokus i en period för att det sedan ska komma naturligt.

Rutin – vägen till förändring

För att hjälpa dig att fokusera tills något har blivit en vana har jag skapat den dagliga målkalendern som har plats för upp till 22 mål över sådant du vill göra varje dag eller varje vecka.

Klicka på den gröna knappen för att få din egen målkalender skickad till dig gratis.

Uppdatering: Nu skickas målkalendern för juli-september 2018 ut när du skriver upp dig. Om du söker juni 2018 kan du hämta den här. 

Om du vill läsa mer om kalendern först kommer all information här och du kan hitta en till knapp för nedladdning längst ner.

Sida 1: Mål och syfte

På första sidan i målkalendern bestämmer du vilka vanor du vill etablera och hur ofta du har som mål att göra respektive aktivitet.

Här är ett exempel:

Daglig målkalender - för att göra dina mål till vanor. merstruktur.se

Syfte och mål

Fråga dig själv: Hur vill jag att mitt liv ska se ut på lång sikt?
Skriv svaret i rutan Syften.

Fråga sedan: Vad kan jag göra varje dag för att ta mig närmare det målet?
Skriv upp det som aktiviteter under Mina mål.

Hur ofta är rimligt för dig att göra respektive aktivitet? Du väljer själv om du skriver mål både per vecka och per månad eller bara det ena. Om du har som mål att gå på promenad sex gånger per vecka blir det tjugofyra gånger på fyra veckor men du kanske vill sätta ett högre mål för hela månaden så att du någon vecka går fler gånger.

Definitioner

I rutan Definitioner är det viktigt att du skriver vad som räknas som att exempelvis "träna" eller "tillbringa tid med familjen". Måste du bli svettig för att det ska räknas som träning? Måste det pågå en viss sammanhängande tid?

Måste tiden med familjen vara en timme där alla är samlade och inte använder mobiltelefoner? Har du andra kriterier för vad som räknas som givande familjetid, t.ex. att ni gör någon aktivitet tillsammans eller att alla får säga något om sin dag?

Slutligen finns det plats för uppmuntrande citat eller annat som kan peppa dig att hålla igång med det du har bestämt dig för!

Sida 2-4: Den dagliga målkalendern

När du har fyllt i den första sidan kommer de olika aktiviteterna automatiskt att synas längst till vänster på de övriga sidorna:

Daglig målkalender - för att göra dina mål till vanor. merstruktur.se

Det här bladet bör du skriva ut och ha lättillgängligt så att du kommer ihåg att göra det du har sagt att du ska göra och ser dina framsteg. Sätt ett kryss i dagens ruta varje gång du har gjort den aktiviteten.

Det finns en sådan sida för varje månad april-juni, dvs. det här kvartalet.

Hur jag planerar min vecka - steg för steg med praktiska dokument att skriva ut! merstruktur.seJag tycker om att, när jag planerar min tid, gulmarkera i målkalendern vilka dagar jag borde göra vilken aktivitet så att jag vet var det borde vara ett kryss när månaden är slut och för att veta hur många gånger jag ska ha gjort en viss aktivitet för att nå mitt mål utan att behöva titta tillbaka på förstasidan varje dag.

Sida 5: Utvärdering och nya mål

När kvartalet är slut är det dags att utvärdera och sätta upp nya mål för nästa period. Om du har fyllt i den första sidan digitalt kan du även här se de olika aktiviteterna samt vilka mål du satte upp för dig själv.

Jag tycker om att göra det här i slutet av varje månad för att veta vad jag ska satsa mer på nästa månad.

Daglig målkalender - för att göra dina mål till vanor. merstruktur.se

Titta sedan igenom hur det har gått varje vecka och månad och skriv totalsiffran i respektive ruta. Om du har promenerat fem gånger vecka 14 och sju gånger vecka 15 skriver du in de siffrorna på raden för promenad och kolumnen för vecka 14 respektive 15.

Daglig målkalender - för att göra dina mål till vanor. merstruktur.seSedan tycker jag om att använda märkpennor för att markera hur bra siffrorna är i förhållande till målet så att det är enkelt att se hur väl jag har lyckats med varje aktivitet. Min färgkodning är:

Grönt: Nått målet (eller minst 6 av 7 på en vecka).
Gult: Nått mer än hälften av målet (t.ex. om målet är 3 måste det vara minst 2).
Rosa: Inte gjort någonting på målet.

Du kan också använda rosa för att markera allt som är sämre än det gula ifall du inte tycker om att ha några rutor som är vita, vilket det ibland blir för mig, t.ex. om jag har gjort 1 där målet är 3.

Klicka på knappen nedan för att få den dagliga målkalendern skickad till dig.

Uppdatering: Nu skickas målkalendern för juli-september 2018 ut när du skriver upp dig. Om du söker juni 2018 kan du hämta den här. 

Vad har du i din målkalender?

Daglig målkalender - för att göra dina mål till vanor. merstruktur.se

Relaterade inlägg: